EKOLOGIJA

Pastaruosius dešimtmečius vis labiau ir vis dažniau atkreipiamas dėmesys į globalinį atšilimą.

OSB plokštės gaminamos iš greit augančių mažo skersmens medžių, kurie gali buti auginami dirbtinose plantacijose, išvengiant senų medžių pjovimo. Net mažiausios atplaišos naudojamos OSB gamybai, tokiu būdu išvengiant šiukšlių. EPS putplastis yra visiškai perdirbama medžiaga ji yra draugiška aplinkai, kadangi yra paslėpta taip OSB plokščių yra inertiška aplinkai. Gaminant EPS putplastį reikia mažiau energijos nei gaminant stiklo vata. SIP panelėms reikia 50% mažiau šildymo ir vėsinimo energijos, nei karkasiniam namui, ko pasekoje reikalingos mažesnes sąnaudos kurui. Sip panelės sienos varža daug didensė nei karkasinio namo šildyto vata.

Pagrinde galima išskirti 3 kertinius pasaulinius susitarimus, kurie nubrėžia medžiagų (įskaitant ir statybinių) ir jų gaminimo būdų ateitį:

  • Kioto protokolas
  • Monrealio susitarimas
  • Paryžiaus konvencija

Kioto protokole buvo sudėlioti pagrindiniai šiltnamio efektą sukeliančių veiksnių kriterijai, ką, kaip ir kiek stebėti.  Buvo nuspręsta stebėdi anglies dioksido kiekį (Co2), o kitas stebimas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) paversti ekvivalentiniu CO2 kiekiu. Kioto protokolas grindžiamas  bendros, bet diferencijuotos atsakomybės principu: jis pripažįsta, kad dėl ekonominio vystymosi atskiros šalys turi skirtingus gebėjimus kovoti su klimato kaita, įpareigoja besivystančias šalis riboti savo CO2 emisiją, o išsivysčiusias šalis ją mažinti.

Monrealio susitarimas  – Ozono sluoksnio apsaugos tarptautinė sutartis, iš esmės pakeičianti naudojamų cheminių medžiagų. Ji iš esmės uždraudė CFC ir HCFC freoninių medžiagų, o taip pat įvairių išvestinių boratų, kaip antipireninių medžiagų, panaudojimą statybų sektoriuje.

Paryžiaus konvencijoje visuotinai sutarta dėl klimato kaitos mažinimo. Dėl jo susitarta 2015m ekonominėmis priemonėmis skatinti mažinti globalinį atšilimą įtakojančius ekonominius veiksnius. Vieną jų – statybų pramonę, skatinti mažų palūkanų normomis, tose statybų srityse, kurios sukelia minimalų poveikį aplinkai (pvz. žalieji pastatai).

Statybos ir gamybos veiklos CO2 emisijos procentine dalis nuo visos CO2 emisijos